Others

Benchmark

Across

Fison

Grant

Benchmark™

เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง

Across™

ตู้อบลมร้อน

ตู้ปลอดเชื้อ

เครื่องเขย่า

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน

เครื่องชั่ง

ปั๊ม

Wiped Film (Molecular) Distillation Units

อุปกรณ์กลั่นลำดับส่วน

Fison™

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำความดันสูง

เครื่องนับโคโลนี

Constant Temperature Water Oil Bath

Grant™

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค