Analytical Equipment

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)

ขอแนะนำ SOLATION Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) ใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องมือขั้นสูงสุดสำหรับการวิเคราะห์หลายองค์ประกอบ SOLATION ให้การวัดความไวสูงของธาตุตามรอยจากเมทริกซ์ที่หลากหลาย รวมถึงตัวอย่างที่ซับซ้อน เช่น ปัสสาวะ ซีรั่ม พลาสมา ตัวอย่างเลือดและเนื้อเยื่อ น้ำ ดิน อาหาร เครื่องดื่ม และตัวอย่างทางการเกษตร

การเพิ่ม SOLATION ICP-MS ให้กับห้องปฏิบัติการของคุณจะเป็นการเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้สำหรับอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

  • Metals in Blood
  • Environmental Analysis
  • Clinical/Biomedical
  • Food & Agriculture
  • Pharmaceutical Quality Control
ข้อมูลเพิ่มเติม