Furnaces

Laboratory Furnaces: Nabertherm

Nabertherm เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกในด้านการผลิต Furnaces สำหรับห้องปฏิบัติการ โดยตั้งอยู่ในเมือง Lilienthal ซึ่งอาจครอบคลุมในการประยุกต์ได้มากที่สุด ทั้งตู้ Muffle Furnaces ตู้อบแห้ง, ตู้หลอมอุณหภูมิสูง หรือตู้ Furnaces แบบ Tube ด้วยประสบการณ์มากกว่า 70 ปีของแผนกวิศวกรรมในด้านตู้ Furnaces ภายใต้ชื่อ Nabertherm ซึ่งมั่นใจคุณภาพได้จากการการันตีว่า “Made in Germany” เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นอนาคต บริการทั่วโลก และความน่าเชื่อถือ ลูกค้ามากกว่า 100,000 รายในกว่า 100 ประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ovens and Forced Convection Furnaces up to 850 °C

Muffle Furnaces up to 1400 °C

Tube Furnaces up to 1800 °C